REDNINGSAKTION I STORSTRØMMEN UD FOR VORDINGBORG – 112-DANMARK.DK